Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

משחקים מותאמים

הרובוט הלוחם
הרכבת הראשונה שלי
מכונית על שלט

גם לי מגיע לשחק עם צעצועים!

הורים ומרפאות בעיסוק מכירים היטב את הקושי במציאה והתאמת צעצועים לילדים עם מוגבלות מוטורית.

לצד עשרות אפליקציות מחשב, ההיצע למשחק עם צעצועים אמיתיים מאוד דל.

באלי, אנחנו מאמינים שהאינטראקציה עם העולם האמיתי מאוד חשובה להתפתחות הילדים והשקנו 3 פתרונות לטובת העניין.

הצעצועים שלנו ניתנים להפעלה דרך מתגים ומערכות למיקוד מבט.

לפרטים נוספים נא לפנות לדגש – טכנולוגיה מסייעת

boom

Class Activities

Category:,

Date : 15 Jan 2016

To Top