Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

למה הקמנו את התכנית?

בכוונתנו לאפשר למשפחות ברחבי הארץ ליהנות מ- Wizzybug באמצעות תכנית ההשאלה.וויזיבאג יכול לתרום למשפחות רבות, אך למרבה הצער להרבה מהם לא ניתנת ההזדמנות בגלל חוסר באמצעיים כלכליים. לרוב, אין מימון משירותי הבריאות לעזרי ניידות ממונע לילדים מתחת לגיל 6, כך שרוב המשפחות צריכות לפנות לארגוני צדקה או לארגן אירועי גיוס כספים. לא לכל משפחה יש את היכולת, את המשאבים או פשוט את האנרגיה הנפשית הנדרשת לכך.

איך התכנית עובדת?

אנחנו מגייסים תרומות מקרנות, עמותות וגופים עסקיים למימון הכיסאות. כל וויזיבאג שנרכש מנוהל ע”י אלי מרגע ההזמנה ועד לסוף חיי המוצר.
במקביל, אנחנו מקבלים פניות ממשפחות וממטפלים. האישור להשאלה נקבע בשיתוף עם מטפל הילד שנדרש לספק לנו המלצה בכתב המאשרת שהילד יפיק תועלת מהשימוש בוויזיבאג. על מנת להבטיח התאמה נכונה של Wizzybug עבור הילד, כל המשפחות והמטפלים של ילדיהם מוזמנים אלינו להדרכה. בשלב הראשון, נקבעות מטרות להתקדמות הילד בשימוש וויזיבאג על ידי הצוות שלנו, ההורים והמטפל של הילד. אנחנו יוצרים קשר עם כל משפחה שבתוכנית לאחר 4 שבועות, ולאחר מכן כל 3 חודשים כדי לפקח על האופן בו הילד מרוויח מהשימוש ב-Wizzybug ואופן התקדמותו ביחס למטרות שהוצבו. בסוף תקופת ההשאלה, המשפחה מתבקשת למלא דו”ח ולפרט על חוויות שונות.

התכנון שלנו

בכוונתנו לאפשר למשפחות ברחבי הארץ ליהנות מ- Wizzybug באמצעות תכנית ההשאלה. התרומה לכל Wizzybug תכסה את העלויות של הכיסא הבסיסי יחד עם התוספות הנדרשות על ידי חלק מהילדים, התיקונים וחלקי החילוף במשך כל חיי המוצר. כל Wizzybug יושאל לפחות 3 פעמים בתכנית. משמעות הדבר היא שכל Wizzybug יהפוך את חייהם של לפחות 3 ילדים ומשפחותיהם.

To Top